FAQ

 

 

_____

.

Generelle betingelser

Alle priser er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af rekvisitter, modelhonorarer, transportomkostninger, fragt, porto etc.

Billedmateriale leveres senest 14 dage efter fotosession medmindre andet er aftalt.

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. Billedmateriale må derfor kun anvendes til det aftalte formål og må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse af billedmateriale.

Ved kommerciel brug af et billede, påhviler det køber, at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer.

Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.

Digital lagring af StudioOne's billeder er kun tilladt, i den periode (timer/døgn) det er nødvendig for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske i følge aftale med StudioOne.

Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, beskæring, elektronisk manipulation etc. uden StudioOne's skriftlige tilladelse.

Ved køb af billedmateriale til offentliggørelse i trykte medier, skal StudioOne anføres. F.eks. “Photo: StudioOne“. Ved udeladelse af StudioOne, debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede pris.

Det påhviler køber at meddele StudioOne, samtlige ikke aftalte benyttelser inden 30 dage fra udgivelsesdagen. I modsat fald debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.

 

_____

.


Betalingsbetingelser

Netto kontant, eller senest på noteret betalingsdato. Ved betaling senere end betalingsdatoen beregnes 7% i rente pr. år fra betalingsdatoen.

Hertil kommer gebyrer i henhold til rentelovens regler, samt rykkergebyrer.

Ved udeladt betaling, forbeholder DC Foto sig retten til, at tilbageholde billedmateriale, samt evt. produkter og andet anvendt under fotosession, indtil betaling har fundet sted.

 

_____

.


Udeblivelse

Har kunden bestilt tid til en fotosession og vælger ikke at møde op, skal DC Foto have dækket udgifter, forbundet med at have en fotograf, udstyr og evt. make-up artist stående til rådighed. Kunden skal derfor betale for den aftalte fotosession, medmindre aftalte session afbestilles senest 24 timer før optagelsen.

 

_____

.


Referencer

DC Foto forbeholder sig retten til at bruge kundens navn (kun virksomheder, privatpersoners navne videregives ikke), billeder mv. som reference i vores markedsføring eller som demo på produkter på vores hjemmeside.

_____

.


Ændringer

DC Foto er berettiget til at ændre dette website, priser, specifikationer samt betingelser med øjeblikkelig varsel.

_____

.


Kan jeg få mine billeder retoucheret?

Du kan godt få dine billeder retoucheret. Priserne på dette finder du her.

_____

.


Hvad betyder retouchering?

Når vi retoucherer et billede, renser vi huden og glatter ansigsts-linierne lidt ud.
Vi gør dig ikke til plastik, som man desværre ser mange dårlige retouchører gør. Vi er professionelle retouchører og vi sætter en ære i, at billedet skal være naturligt. At du ikke ser ud som om du er retoucheret, men sagtens kan se en tydelig forskel, hvis du sætter det ved siden af originalen.
Det skal være din lille hemmelighed, at du er blevet forskønnet :-)

_____

.


Produktbilleder?

Følgende retningslinier er gældende for produktskud: Et produkt-billede indeholder ét produkt. Dvs. at du ikke kan bestille et billede af f.eks. et sæt tøj eller øreringe+kæde mv.

Alle produkter der kommer ind i studiet vil blive fotograferet. Der må derfor ikke sendes flere produkter end der ønskes billeder.

_____

.


Forsikring?

DC Foto fraskriver sig ethvert ansvar for produkterne under transport og foto-optagelse.

_____

.


Produkternes tilstand?

Alle produkter skal afleveres i ordentlig stand med tydelige produkt-merkater.

Alle produktsedler skal være udfyldt korrekt.

Ønskes tøj strøget inden optagelserne, afregnes dette med timepris.

DC Foto hæfter ikke for tøj der ikke kunne tåle den bestilte strygning.

_____

.


Forsendelse?

Produkterne skal efter forudgående aftale, leveres og afhentes ved døren i fotostudiet.

Varerne kan sendes og afhentes med 3x34 el. lign. Du er også velkommen til selv at levere/afhente produkterne.